Home Over Jan Hol Nieuws ISO9001 - 1 april 2015

ISO9001 - 1 april 2015

Krol Reizen stapt over op ISO9001

Vandaag ronden keurmerkhouders en de Stichting Keurmerk Touringcarbedrijven (SKTB) een bijzondere periode af. Na jaren van intensieve voorbereiding maken de keurmerkbedrijven op 1 april de overstap naar een op ISO9001 gebaseerd keurmerk ‘nieuwe stijl’. Ruim honderd bedrijven, waaronder uiteraard ook Krol Reizen, worden voortaan op de internationale standaard ISO9001 en het op touringcarpassagiers gerichte Veiligheidsdocument ge-audit.

De ISO9001-norm kwam in 1987 internationaal tot stand om de kwaliteit van bedrijven te borgen. Organisaties met een ISO-certificering hebben bewezen op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement te doen. Voor de betrokken touringcarbedrijven betekende de invoering van de nieuwe ISO9001-systematiek ook de invoering van een nieuw bedrijfsmodel. Carlo Cahn (manager SKTB) vertelt met enige trots: “Touringcarbedrijven waren al gewend om hoge kwaliteit te bieden. Maar met het werken volgens ISO en het door externe instanties gecontroleerde  veiligheidsdocument, wordt daar een internationale standaard aan toegevoegd. Allemaal om passagiers nog veiliger, nog duurzamer en natuurlijk nog tevredener te vervoeren. En dat zijn ambities waar de keurmerkhouders zich graag aan committeren.”

De Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf (SKTB) bestaat sinds 1994 en streeft sinds haar oprichting naar kwaliteitsverbetering van de door haar erkende touringcarbedrijven. Op 1 april 2015 bezitten ruim honderd van hen dit keurmerk.
De bij SKTB aangesloten bedrijven bieden extra garanties aan hun passagiers op het gebied van veiligheid, comfort, vakbekwaamheid, dienstbaarheid van het personeel, de strikte naleving van rij- en rusttijdenwetgeving en de naleving van de sociale voorschriften van de branche.
Onderscheidende factor van het SKTB-keurmerk is de bereidheid van bedrijven om zich behalve op de ISO-standaard, ook op strenge aanvullende veiligheidsaspecten - vastgelegd in het Veiligheidsdocument - te laten controleren door externe auditors. Daarmee zetten de SKTB-bedrijven opnieuw de trend in veilig touringcarvervoer.